Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku

ADRES: Narok, ul. Szkolna 19; 49-120 Dąbrowa

Tel. (077) 464 20 02pspnarok@gminadabrowa.pl

PODSUMOWANIE INNOWACJI „ COOLTURALNA WIELKA BRYTANIA”

ROK SZKOLNY 2018/2019

Innowacja „ Coolturalna Wielka Brytania” była przeznaczona dla uczniów klas V-VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Naroku oraz Publicznej Szkoły nr 32 Opole- Sławice. Celem innowacji było zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym Wielkiej Brytanii, praca z uczniami z użyciem różnych metod podczas zajęć języka angielskiego oraz pokazanie, że nauka języka obcego może być przyjemnością.

Uważamy, że nadrzędnym zadaniem nauczyciela jest promowanie języka angielskiego wśród dzieci, zwłaszcza w środowisku wiejskim oraz uczynienie z nauki procesu przyjemnego i efektywnego, dlatego też uczniowie z obydwu szkół uczestniczyli w lekcjach poświęconych kulturze i tradycjom Wielkiej Brytanii. Na zajęciach, uczniowie pisali kartki swiąteczne do Królowej Anglii oraz uczestniczyli w lekcjach okolicznościowych z okazji Halloween, Świąt Bożego Narodzenia, dnia Mamy, dnia św. Patryka oraz Walentynek.

Końcowym etapem było sporządzenie testu sprawdzającego wiedzę na temat kultury i tradycji Wielkiej Brytanii. Uczniowie wzajemnie przygotowywali dla siebie pytania, sprawdzające ile zapamiętali z lekcji poświęconych kulturze i tradycji. Na koniec innowacji przygotowana została foto-relacja, która przedstawiła całoroczną pracę.

Podsumowując, powyższa innowacja przyczyniła się do rozwoju słownictwa, wzbogacenia wiedzy dziecka o kulturę i tradycje związaną z obchodami świat w Wielkiej Brytanii, poszerzyła i utrwaliła wiadomości z języka angielskiego, przyczyniła się również do rozwoju umiejętności czytania, pisania jak również umiejętności pracy indywidualnej oraz pracy w grupie.

Efektem prowadzonej innowacji było również wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, uatrakcyjnienie zajęć, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój jej wychowanków. Wyrobione zostało pozytywne nastawienie do przedmiotu, a także osiągnięta została motywacja do większego zaangażowania się w proces uczenia się. Poszerzona została ich wiedza dotycząca kultury krajów anglojęzycznych. Łączone były zabawy interaktywne z tradycyjnymi grami planszowymi rozbudzającymi kreatywność uczniów. Rozbudzone zostały zainteresowania językowe uczniów poprzez otworzenie tzw. okna na językowy świat. Stymulowana była ciekawość i widoczne było uczenie się naszych Młodych Europejczyków tolerancji oraz otwartości wobec innych ludzi i kultury. Ponadto kolejnym bardzo istotnym efektem wprowadzonej innowacji było utrzymanie kontaktów pomiędzy obydwoma szkołami i kontynuowanie ewentualnej współpracy w przyszłości.

Agnieszka Tracz- Chojnacka

Magda Rembiś

Galeria zdjęć


INNOWACJA PEDAGOGICZNA „ HELLO NEIGHBOUR”

PODSUMOWANIE

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, iż w dzisiejszym świecie niezwykle ważna jest znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego. Sprawne posługiwanie się językiem to możliwość swobodnego podróżowania, komunikacji i nawiązywania kontaktów z obcokrajowcami, to otwarcie się na dziedzictwo kulturowe innych krajów, a nade wszystko – to atrakcyjność na rynku pracy.

Wobec dominacji języka angielskiego jako powszechnego środka porozumiewania się na całym świecie, szczególnie istotne wydaje się podnoszenie motywacji uczniów do nauki tego języka. Nadrzędnym zadaniem nauczyciela jest promowanie języka angielskiego wśród dzieci, zwłaszcza w środowisku wiejskim oraz uczynienie z nauki procesu przyjemnego i efektywnego.

Inspiracją do powstania naszej innowacji było dążenie do zainteresowania uczniów językiem angielskim i wpojenia im przekonania, że we współczesnym świecie język angielski jest przyszłością. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego w szkole.

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławicach do czerwca zeszłego roku szkolnego prowadzili korespondencję w języku angielskim, wspólnie pisali opowiadanie do którego przygotowali ilustracje oraz słowniczek. Innowacja miała służyć rozwijaniu takich sprawności językowych jak pisanie i czytanie oraz przyczynić się do zwiększenia zainteresowania nauką języka angielskiego, wzrostu motywacji oraz utrwaleniu wiadomości gramatycznych i leksykalnych.

Pod koniec czerwca wszyscy uczestnicy innowacji mogli się spotkać podczas pikniku językowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku. W trakcie potyczek językowych uczniowie z poszczególnych szkół mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa. Była to także znakomita okazja do poznania się i nawiązania przyjaźni. Uczniowie chętnie brali udział w różnych konkurencjach językowych w których musieli wykazać się wiedzą. Pogoda dopisała a uczniowie jak przystało na piknik nie zapomnieli o smakołykach.

Końcowym etapem w naszej współpracy było stworzenie albumu, w której zostały zawarte wszystkie listy oraz prace uczniów.

                                                                 Agnieszka Chojnacka (PSP Narok)

                                                                   Magdalena Rembiś (PSP Sławice)

POWRÓT